Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 8888.-

ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211018)

รหัสทัวร์ : THS20-VZ-VN-2FEB-21OCT18

ดาลัด – มุยเน่ - ลำธาร FAIRY STREAM
ทะเลทรายแดง – หมู่บ้านชาวประมง-ทะเลทรายขาว
น้ำตกดาทันลา (รวมรถราง) – พระราชวังฤดูร้อน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า
บ้านเพี้ยน - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า-สวนดอกไม้เมืองหนาว 
สายการบิน : Thai Vietjet Air (VZ) 
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 8,898 บาท
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 61 ราคา9,699.-
วันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 61 ราคา9,699.-
วันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 61 ราคา10,699.-
วันที่ 2 – 4 มีนาคม 61 ราคา9,699.-
วันที่ 9 – 11 มีนาคม 61 ราคา9,699.-
วันที่ 16 – 18 มีนาคม 61 ราคา9,699.-
วันที่ 30มี.ค.-1เม.ย.61 ราคา9,699.-
วันที่ 6 - 8 เมษายน 61 ราคา10,699.-
วันที่ 13 - 15 เมษายน 61 ราคา11,699.-
วันที่ 14 - 16 เมษายน 61 ราคา11,699.-
วันที่ 27 - 29 เมษายน 61 ราคา9,699.-
วันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 61 ราคา9,699.-
วันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 61 ราคา8,888.-
วันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 61 ราคา9,699.-
วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 61 ราคา9,699.-
วันที่ 1 – 3 มิถุนายน 61 ราคา9,699.-
วันที่ 8 – 10 มิถุนายน 61 ราคา9,699.-
วันที่ 15 – 17 มิถุนายน 61 ราคา8,888.-
วันที่ 22 – 24 มิถุนายน 61 ราคา9,699.-
วันที่ 29มิ.ย.-1ก.ค.61 ราคา9,699.-
วันที่ 6 – 8 กรกฏาคม 61 ราคา9,699.-
วันที่ 13 – 15 กรกฏาคม 61 ราคา8,888.-
วันที่ 20 – 22 กรกฏาคม 61 ราคา9,699.-
วันที่ 27 – 29 กรกฏาคม 61 ราคา10,699.-
วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 61 ราคา9,699.-
วันที่ 11 – 13 สิงหาคม 61 ราคา10,699.-
วันที่ 17 – 19 สิงหาคม 61 ราคา8,888.-
วันที่ 24 – 26 สิงหาคม 61 ราคา9,699.-
วันที่ 7 – 9 กันยายน 61 ราคา9,699.-
วันที่ 14 – 16 กันยายน 61 ราคา8,888.-
วันที่ 21 – 23 กันยายน 61 ราคา9,699.-
วันที่ 5 – 7 ตุลาคม 61 ราคา9,699.-
วันที่ 13 – 15 ตุลาคม 61 ราคา10,699.-
วันที่ 19 – 21 ตุลาคม 61 ราคา9,699.-
 

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984