Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์อังกฤษ เที่ยวอังกฤษ

ทัวร์อังกฤษ : GOT LHR-BI004 SIMPLY ENGLAND 7 วัน 4 คืน (210518)

รหัสทัวร์ : THC1-BI-UK-9APR-21MAY18

ลอนดอน – อ๊อกฟอร์ด – บ้านเช็คสเปียร์
เชลเทินแฮม-เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์
ไบบิวรี่-พระราชวังวินเซอร์-หอนาฬิกาบิกเบน
สายการบิน : ROYAL BRUNEI (BI)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 46,911-48,911 บาท

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984