Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

ทัวร์จีน : GT-CSX FD16 Shock Price Zhangjiajie 4 วัน 3 คืน (020618)

รหัสทัวร์ : THG12-FD-CN-22MAR-2JUN18

ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์
ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ถนนคนเดินซีปู้
ศูนย์หยก-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ภาพวาดทราย
ผลิตภัณฑ์ยางพารา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 11,999-20,999 บาท

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984