Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 20888.-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE33 TAIWAN ALISHAN ONSEN 33 6D4N (270418)

รหัสทัวร์ : THG15-XW-TW-3-27APR18

เมืองไทเป - เทศมณฑลหนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่ – เทศมณฑลเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เมืองไถจง  - ร้านชา - ตลาดฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง - ร้านพายสัปปะรด - ร้านสร้อย
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตลาดซื่อหลิน ไนท์ มาร์เก็ต
หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
ดิวตี้ ฟรี - ตึก ไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 20,888-26,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
03 - 08 เมษายน 2561
24 - 29 เมษายน 2561
ราคา 20,888.-
05 - 10 เมษายน 2561
27 เม.ย. – 02 พ.ค.61
ราคา 21,888.-
10 - 15 เมษายน 2561
ราคา 26,888.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984