Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

ทัวร์จีน : GT-CTU 3U01 ทิเบต ดินแดนแห่งหลังคาโลก 6วัน 5คืน (060618)

รหัสทัวร์ : THG12-3U-CN-13APR-6JUN18

ไฮไลท์..... ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า
ทิเบต พระราชวังโปตาลา พระราชวังที่สูงที่สุดในโลก 
ทิเบต ทะเลสาบหยางหู ทะเลสาบที่มีน้ำที่ใส ดั่งเป็นอัญมณีที่มีสีฟ้าอมเขียว
เฉิงตู ช้อปปิ้งถนนคนเดินจิ่งหลี แหล่งแบรนด์เนม ถนนคนเดินซุนซีลู่
สายการบิน :SICHUAN AIRLINES (3U)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 33,991 บาท

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984