Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน

ทัวร์ภูฏาน : GT-PBH B301 ภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า 5 วัน 4 คืน (090518)

รหัสทัวร์ : THG12-B3-BT-14APR-9MAY18

พาโร - พาโรซอง -พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
วัดคิชู ลาคัง-ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน-เมืองทิมพู
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ - พูนาคา-โดชูลาพาส
วัดชิมิลาคัง - พูนาคาซอง-พูนาคา - ทิมพู
พระศรีสัจจธรรม-จุดชมวิวซังเกกัง - สวนสัตว์แห่งชาติ
ห้องสมุดแห่งชาติ - ตาซิโซซอง
พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิร หรือ วัดทักซัง
พาโรสตรีท
สายการบิน : BHUTAN AIRLINES (B3)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 49,888 บาท

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984