Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย

ทัวร์อินเดีย : GT-SXR SG02 PARADISE KASHMIR 6 วัน 3 คืน (050418)

รหัสทัวร์ : THG12-SG-IN-9MAR-5APR18

เดลลี – ศรีนาคา – แคชเมียร์ – ชมสวนชาลิมาร์
ชมสวนนิชา บากห์-กุลมาร์ค – เคเบิ้ลคาร์
พาฮาลแกม–ล่องเรือซิคาร่า
สายการบิน : SPICE JET (SG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 19,991-22,991 บาท

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984