Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย

ทัวร์อินเดีย : GT-SXR SG01 เที่ยวสงกรานต์ Songkran In Kashmir Tajmahal 7 วัน 4 คืน (180418)

รหัสทัวร์ : THG12-SG-IN-9-18APR18

เดลลี – แคชเมียร์-ชมสวนชาลิมาร์
ชมสวนนิชา บากห์-ศรีนาคา
กุลมาร์ค – เคเบิ้ลคาร์-โซนามาร์ค
ล่องเรือซิคาร่า–อักรา – ทัชมาฮาล
อักรา ฟอร์ด 
สายการบิน : SPICE JET (SG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 26,911 บาท

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984