Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย
เริ่มต้น 9900.-

ทัวร์มาเลเซีย : ทัวร์ปีนัง- เบตง –หาดใหญ่ MS8 4 วัน 3 คืน (301218)

รหัสทัวร์ : THD1-PKG-MY-23FEB-30DEC18

หาดใหญ่ – ปีนัง เมืองมรดกโลก – วัดเขาเต่า
วัดไชยมังคลาราม – วัดพม่าธรรมมิการาม
ตลาดโต้รุ่งปีนัง– สตรีทอาร์ต – ป้อมปืน-เบตง
อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน้ำร้อน – พิพิธภัณฑ์เมืองเบตง
อุโมงค์เบตง-ตลาดเช้า – หอนาฬิกาเมืองเบตง
วัดพุทธาธิวาส – เปรัค – ช้อปปิ้งตลาดกิมหยง
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,900-11,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2561
8 – 11 มิถุนายน 2561
22 – 25 มิถุนายน 2561
7 – 10 กันยายน 2561
14 – 17 กันยายน 2561
2 – 5 พฤศจิกายน 2561
9 – 12 พฤศจิกายน 2561
23 – 26 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2561
ราคา 9,900.-
1 – 4 มีนาคม 2561
9 – 12 มีนาคม 2561
23 – 26 มีนาคม 2561
30 มีนาคม – 2 เมษายน 2561
6 – 9 เมษายน 2561
28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561
4 – 7 พฤษภาคม 2561
11 – 14 พฤษภาคม 2561
25 – 28 พฤษภาคม 2561
28 – 31 พฤษภาคม 2561
6 – 9 กรกฎาคม 2561
20 – 23 กรกฎาคม 2561
26 – 29 กรกฎาคม 2561
27 – 30 กรกฎาคม 2561
28 – 31 กรกฎาคม 2561
3 – 6 สิงหาคม 2561
10 – 13 สิงหาคม 2561
11 – 14 สิงหาคม 2561
24 – 27 สิงหาคม 2561
5 – 8 ตุลาคม 2561
12 – 15 ตุลาคม 2561
13 – 16 ตุลาคม 2561
19 – 22 ตุลาคม 2561
20 – 23 ตุลาคม 2561
5 – 8 ธันวาคม 2561
6 – 9 ธันวาคม 2561
7 – 10 ธันวาคม 2561
 8 – 11 ธันวาคม 2561
14 – 17 ธันวาคม 2561
21 – 24 ธันวาคม 2561
ราคา 10,900.-
12 – 15 เมษายน 2561
13 – 16 เมษายน 2561
14 – 17 เมษายน 2561
28 – 31 ธันวาคม 2561
29 ธันวาคม – 1 มกราคม 2562
30 ธันวาคม – 2 มกราคม 2562
ราคา 11,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984