Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์เกาหลี : KOREA SHOCK PRICE 99 5D3N (200618)

รหัสทัวร์ : THG15-XJ-KR-17APR-20JUL18

เมืองอินชอน - เมืองอาซาน - ปั่นเรลไบท์ - สวนพฤษศาสตร์ แห่งเมืองอาซาน
หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมือง แห่งเมืองอาซาน - ถนนสายโรแมนติค เคียวกีชอน
หอคอย กรีน ทาวเวอร์ - เฟิร์ส วิลเลจ-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสาอางค์แบรนด์ดังเกาหลี
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี - เอ็น โซล ทาวเวอร์
ช๊อปปิ้งย่านเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส
พระราชวังถ็อกซูกุง - ดิวตี้ ฟรี - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
ศูนย์โสม-ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 13,900-18,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
06 – 10 มิถุนายน 2561
20 – 24 มิถุนายน 2561
ราคา 13,900.-
23 – 27 พฤษภาคม 2561
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2561
07 – 11 มิถุนายน 2561
13 – 17 มิถุนายน 2561
14 – 18 มิถุนายน 2561
15 – 19 มิถุนายน 2561
21 – 25 มิถุนายน 2561
22 – 26 มิถุนายน 2561
23 – 27 มิถุนายน 2561
27 มิ.ย. – 01 ก.ค.61
28 มิ.ย. – 02 ก.ค.61
29 มิ.ย. – 03 ก.ค.61
04 – 08 กรกฎาคม 2561
05 – 09 กรกฎาคม 2561
06 – 10 กรกฎาคม 2561
11 – 15 กรกฎาคม 2561
12 – 16 กรกฎาคม 2561
13 – 17 กรกฎาคม 2561
19 – 23 กรกฎาคม 2561
20 – 24 กรกฎาคม 2561
ราคา 14,900.-
17 – 21 เมษายน 2561
18 – 22 เมษายน 2561
22 – 26 เมษายน 2561
23 – 27 เมษายน 2561
24 – 28 เมษายน 2561
25 – 29 เมษายน 2561
10 – 14 พฤษภาคม 2561
11 – 15 พฤษภาคม 2561
12 – 16 พฤษภาคม 2561
17 – 21 พฤษภาคม 2561
18 – 22 พฤษภาคม 2561
19 – 23 พฤษภาคม 2561
ราคา 15,900.-
19 – 23 เมษายน 2561
20 – 24 เมษายน 2561
21 – 25 เมษายน 2561
26 – 30 เมษายน 2561
ราคา 16,900.-
29 เม.ย. – 03 พ.ค.61
ราคา 17,900.-
27 เม.ย. – 01 พ.ค.61
28 เม.ย. – 02 พ.ค.61
ราคา 18,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984