Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 19888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : Tokyo Fuji ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ขนมหวาน (030718)

รหัสทัวร์ : THT18-XJ-JP-28MAY-3JUL18

เพลิดเพลินกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์
สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
เยือนเมืองเก่า ซาวาระ ที่ถูกขนานนามว่า ลิตเติ้ลเอโดะ
วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,888-22,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
28-31 พฤษภาคม 2561
ราคา 22,888.-
29 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 2561
30 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2561
31 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2561
01-04 มิถุนายน 2561
02-05 มิถุนายน 2561
03-06 มิถุนายน 2561
06-09 มิถุนายน 2561
07-10 มิถุนายน 2561
08-11 มิถุนายน 2561
09-12 มิถุนายน 2561
10-13 มิถุนายน 2561
13-16 มิถุนายน 2561
14-17 มิถุนายน 2561
15-18 มิถุนายน 2561
16-19 มิถุนายน 2561
17-20 มิถุนายน 2561
20-23 มิถุนายน 2561
21-24 มิถุนายน 2561
22-25 มิถุนายน 2561
23-26 มิถุนายน 2561
24-27 มิถุนายน 2561
25-28 มิถุนายน 2561
26-29 มิถุนายน 2561
27-30 มิถุนายน 2561
28 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2561
29 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2561
30 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2561
ราคา 28,888.-
04-07 มิถุนายน 2561
05-08 มิถุนายน 2561
11-14 มิถุนายน 2561
18-21 มิถุนายน 2561
ราคา 19,888.-
12-15 มิถุนายน 2561
19-22 มิถุนายน 2561
ราคา 21,888.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984