Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี

ทัวร์เกาหลี : JEJU SPECIAL SPRING (010518)

รหัสทัวร์ : THT10-ZE-KR-1MAR-1MAY18

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
น้ำตกซอนจียอน – วัดซันบังซา – ภูเขาซองอัค
ซอพจิโกจิ   - ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง-ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ทุ่งดอกยูเช-ชายหาดวอลจองรี
ยงดูอัมร็อค-ร้านค้าสมุนไพร-ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ศูนย์เครื่องสำอาง  -  ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี-ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 10,900-12,600 บาท

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984