Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 10900.-

ทัวร์เกาหลี : HOT PROMOTION JEJU SPRING (280518)

รหัสทัวร์ : THT10-ZE-KR-1MAR-28MAY18

ฮัลโหลคิตตี้เชจู – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – น้ำตกซอนจียอน
วัดซันบังซา – ภูเขาซองอัค-ปั่นจักรยาน Rail Bike
ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง  - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง-หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ
ทุ่งดอกยูเช หรือ ซอพจิโกจิ  -– ชายหาดวอลจองรี-ยงดูอัมร็อค
ร้านค้าสมุนไพร  -  ซุปเปอร์มาร์เก็ต  - ศูนย์เครื่องสำอาง
ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 10,900-20,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
20-23,21-24,-22-25,23-26,26-29,27-30,28-31 พ.ค.61
ราคา 10,900.-
6-9,7-10,8-11,13-16,14-17,15-18,19-22,24-27,25-28 พ.ค.61
ราคา 11,300.-
5-8,9-12,12-15,16-19,17-20,18-21 พ.ค.61
ราคา 11,600.-
2-5,3-6,4-7,10-13,11-14 พ.ค.61
ราคา 11,900.-
4-7,5-8 มี.ค.61
21-24,22-25,23-26,24-27 เม.ย.61
1-4 พ.ค.61
ราคา 12,300.-
3-6,6-9 มี.ค.61
8-11,17-20,18-21,19-22,20-23,25-28,30 เม.ย.-3 พ.ค.61
ราคา 12,600.-
1-4,2-5,7-10,11-14,12-15,13-16,18-21,19-22 มี.ค.61
7-10,9-12 ,16-19,26-29 เม.ย.61
ราคา 12,900.-
10-13,14-17 ,17-20,20-23,25-28,26-29,27-30 มี.ค.61
1-4,2-5,3-6,27-30,29 เม.ย.-2 พ.ค.61
ราคา 13,300.-
8-11,9-12,15-18,16-19,21-24,24-27,28-31,31 มี.ค.-3 เม.ย.61
6-9,10-13,15-18 เม.ย.61
ราคา 13,600.-
22-25,23-26 มี.ค.61
29 มี.ค.61-1 เม.ย.61
30 มี.ค.-2 เม.ย.61
4-7,28 เม.ย.-1 พ.ค.61
ราคา 13,900.-
11-14,14-17 เม.ย.61
ราคา 16,900.-
5-8 เม.ย.61
ราคา 18,900.-
12-15,13-16 เม.ย.61
ราคา 20,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984