Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ล่องเรือสำราญ เที่ยวล่องเรือสำราญ
เริ่มต้น 27999.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : SHWECKG6 เรือสำราญระดับ 5 ดาว President Cruise เขื่อนสามผา 5 วัน 4 คืน (200618)

รหัสทัวร์ : THS3-WE-CN-4APR-20JUN18

ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-ลงเรือสำราญ
PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8
ผ่านเมืองเฟิงตู-ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้
งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ-ช่องแคบชวีถังเสีย
ช่องแคบอูเสีย-นั่งเรือเล็กชม-เสิ่นหนงซี
งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ-ประตูน้ำ 5 ชั้น ของเขื่อนซานเสียต้าป้า
ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง-เขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถกอล์ฟ)
ช่องแคบซีหลิงเสีย-ขึ้นเรือที่เมืองอี๋ฉาง-นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับฉงชิ่ง
ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย-ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 27,999-34,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
9-13 พฤษภาคม 2561
6-10 / 20-24 มิถุนายน 2561
ราคา 27,999.-
25-29 เมษายน 2561
ราคา 28,999.-
4-8 เมษายน 2561
25-29 พฤษภาคม 2561
ราคา 32,999.-
11-15 เมษายน 2561
ราคา 34,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984