Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

ทัวร์จีน : CSCSXWEO1 Zhangjiajie ทะลุจักรวาล 4 วัน 3 คืน (310318)

รหัสทัวร์ : THS3-WE-CN-22MAR-23JUN18

ฉางซา-อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้น-ลงลิฟท์แก้วไป่หลง)
เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ร้านนวดเท้า
ร้านใบชา-ร้านหยก-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-จิตรกรรมภาพ
วาดทราย-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
จางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 12,899-19,899 บาท

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984