Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 29900.-

ทัวร์ตุรกี : แกรนด์ตุรกี 10 วัน 8 วัน (150618)

รหัสทัวร์ : THW6-QR-TR-28FEB-15JUN18

สัมผัสความงามของ “ปามุคคาเล่” มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
นำชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน
สัมผัสความงดงามของ “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่”
ชม “พระราชวังทอปคาปี” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้
นำท่าน “ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” หนึ่งช่องแคบเลื่องชื่ออันดับต้นๆของโลก
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
28 ก.พ. – 09 มี.ค. / 14 - 23 มี.ค.61 ราคา29,900
21-30 มี.ค. / 28 มี.ค.-06 เม.ย.61 ราคา29,900
18 – 27 เม.ย. / 02-11 พ.ค.61 ราคา31,900
23 พ.ค.-01 มิ.ย. / 06-15 มิ.ย. 2561 ราคา31,900

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984