Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 19888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : OKINAWA 5D3N ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า ภาค 7 (020618)

รหัสทัวร์ : THT18-MM-JP-24MAR-2JUN18

ผามันซาโมะ - ร้านโอกาชิ โกเตน-สวนสับปะรดนาโกะ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ-ปราสาทชูริ (ด้านนอก)
ร้านเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์-โอกินาว่าเวิลด์
ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด -  โรงงานแก้ว
ย่านถนนโคคุไซโดริ-อเมริกันวิลเลจ
อาชิบานา เอ้าเลท
สายการบิน : PEACH AIR (MM)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,888-30,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
24-28 มีนาคม 2561
25-29 มีนาคม 2561
26-30 มีนาคม 2561
27-31 มีนาคม 2561
30 มีนาคม-03 เมษายน 2561
01-05 เมษายน 2561
02-06 เมษายน 2561
20-24 เมษายน 2561
21-25 เมษายน 2561
22-26 เมษายน 2561
13-17 พฤษภาคม 2561
14-18 พฤษภาคม 2561
15-19 พฤษภาคม 2561
18-22 พฤษภาคม 2561
19-23 พฤษภาคม 2561
20-24 พฤษภาคม 2561
21-25 พฤษภาคม 2561
22-26 พฤษภาคม 2561
25-29 พฤษภาคม 2561
26-30 พฤษภาคม 2561
27-31 พฤษภาคม 2561
28 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 2561
29 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2561
ราคา 22,888.-
03-07 เมษายน 2561
06-10 เมษายน 2561
07-11 เมษายน 2561
14-18 เมษายน 2561 (สงกรานต์)
15-19 เมษายน 2561 
16-20 เมษายน 2561
17-21 เมษายน 2561
ราคา 23,888.-
08-12 เมษายน 2561
ราคา 24,888.-
11-15 เมษายน 2561 (สงกรานต์)
13-17 เมษายน 2561 (สงกรานต์) 
ราคา 29,999.-
12-16 เมษายน 2561 (สงกรานต์)
ราคา 30,888.-
12-16 พฤษภาคม 2561
ราคา 19,888.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984