Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 12900.-

ทัวร์เวียดนาม : VN061 ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ ซาปา ฟานซิปัน 4 วัน (250818)

รหัสทัวร์ : THB11-FD-VN-10FEB-25AUG18(1)

กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา
ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน
ตลาดซาปา-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน
นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)
ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า
หมู่บ้านชาวประมง-ร้านหยก-ถนน36สาย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ส.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 12,900 - 16,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
10 มี.ค.61-13 มี.ค.61
17 มี.ค.61-20 มี.ค.61
24 มี.ค.61-27 มี.ค.61
31 มี.ค.61-3 เม.ย.61
7 เม.ย.61-10 เม.ย.61
21 เม.ย.61-24 เม.ย.61
9 มิ.ย.61-12 มิ.ย.61
16 มิ.ย.61-19 มิ.ย.61
30 มิ.ย.61-3 ก.ค.61
7 ก.ค.61-10 ก.ค.61
14 ก.ค.61-17 ก.ค.61
21 ก.ค.61-24 ก.ค.61
4 ส.ค.61-7 ส.ค.61
18 ส.ค.61-21 ส.ค.61
25 ส.ค.61-28 ส.ค.61
ราคา 12,900.-
10 ก.พ.61-13 ก.พ.61
17 ก.พ.61-20 ก.พ.61
24 ก.พ.61-27 ก.พ.61
3 มี.ค.61-6 มี.ค.61
5 พ.ค.61-8 พ.ค.61
12 พ.ค.61-15 พ.ค.61
19 พ.ค.61-22 พ.ค.61
28 ก.ค.61-31 ก.ค.61
11 ส.ค.61-14 ส.ค.61
ราคา 13,900.-
28 เม.ย.61-1 พ.ค.61
ราคา 14,900.-
12 เม.ย.61-15 เม.ย.61
ราคา 16,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984