Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์อังกฤษ เที่ยวอังกฤษ

ทัวร์อังกฤษ : GOT LHR-BR001 HARRY POTTER 7 วัน 5 คืน (210618)

รหัสทัวร์ : THC1-BR-UK-8FEB-21JUN18

ลอนดอน – บูร์ฟอร์ด – ไบบิวรี –คาร์ดิฟฟ์ – สแตรทฟอร์ด
บ้านเช็คสเปียร์-อ๊อกฟอร์ด (หนึ่งในฉากภาพยนตร์แฮรี่ พ็อตเตอร์)
หอนาฬิกาบิกเบน – แฮรอทส์-เมืองบาธ – เสาหินสโตนเฮ้นจ์
วอร์นเนอร์ บราเธอร์ (แฮร์รี่ พอตเตอร์)-Bicester Village Outlet
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 58,900-67,900 บาท

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984