Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์โครเอเชีย เที่ยวโครเอเชีย

ทัวร์โครเอเชีย : GOT ZAG-EK001 Fantastic Croatia 8 วัน 5 คืน (240418)

รหัสทัวร์ : THC1-EK-HR-31JAN-24APR18

โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ – ซาดาร์
สปลิท – สตอน–ดูบรอฟนิค – นั่งกระเช้าจุดชมวิว
เมืองโทรเกียร์-ซิเบนิค – ซาเกรบ
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 45,900-63,900 บาท

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984