Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์โครเอเชีย เที่ยวโครเอเชีย

ทัวร์โครเอเชีย : GOT ZAG-EK002 Greatest Croatia 9 วัน 6 คืน (060618)

รหัสทัวร์ : THC1-EK-HR-14APR-6JUN18

โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ – ซาดาร์
สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน – สตอน
ดูบรอฟนิค – นั่งกระเช้าจุดชมวิว – เขตเมืองเก่า 
โทรเกียร์-ซิเบนิค – ซาเกรบ – ตลาดกลางเมือง
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 53,900-59,900 บาท

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984