Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 13999.-

ทัวร์จีน : GT-CSX FD14 จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 4 วัน 3 คืน (240518)

รหัสทัวร์ : THG12-FD-CN-7APR-24MAY18

ฉางซา-ฟ่งหวง-ชมวิวเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง
ล่องเรือถัวเจียง-จางเจียเจี้ย-ผ่านชมสะพานแขวน
ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ภาพวาดทราย
ศูนย์หยก-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 13,999-14,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
10-13 พ.ค.61
ราคา 13,999.-
07-10 เม.ย.61
21-24 เม.ย.61
24-27 พ.ค.61
ราคา 14,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984