Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 17999.-

ทัวร์จีน : GT-CSX FD13 ครบสูตรมรดกโลก จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน (300518)

รหัสทัวร์ : THG12-FD-CN-4APR-30MAY18

ฉางซา-จางเจียเจี้ย-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า) เขาอวตาร
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-สวนจอมพลเฮ่อหลง
ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ศูนย์ผ้าไหม
ภาพวาดทราย-ถนนคนเดินซีปู้-ศูนย์หยก-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ศูนย์ยางพารา-ฟ่งหวง-ล่องเรือชมวิวยามค่ำคืน
ชมเมืองโบราณฟ่งหวง-ฟ่งหวง-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 17,999-19,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
16-21 พฤษภาคม 2561
ราคา 17,999.-
18-23 เมษายน 2561
20-25 เมษายน 2561
25-30 เมษายน 2561
04-09 พฤษภาคม 2561
09-14 พฤษภาคม 2561
11-16 พฤษภาคม 2561
18-23 พฤษภาคม 2561
23-28 พฤษภาคม 2561
25-30 พฤษภาคม 2561
30 พฤษภาคม-04 มิถุนายน 2561
ราคา 18,999.-
04-09 เมษายน 2561
06-11 เมษายน 2561
ราคา 19,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984