Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 14999.-

ทัวร์จีน : GT-CSX FD10 จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน (300518)

รหัสทัวร์ : THG12-FD-CN-2FEB-30MAY18

ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองเก่าฟ่งหวง
ล่องเรือถัวเจียง-สะพานสายรุ้ง-จางเจียเจี้ย
ศูนย์หยก-ภาพวาดทราย-ถนนคนเดินซีปู้
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
ผลิตภัณฑ์จากยางพารา-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ
เกาะส้ม-ถนนคนเดิน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,999-16,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
02-07 ก.พ. 61
09-14 มี.ค. 61
ราคา 14,999.-
07-12 ก.พ. 61
07-12 มี.ค. 61
14-19 มี.ค. 61
16-21 มี.ค. 61
21-26 มี.ค. 61
23-28 มี.ค. 61
28 มี.ค.-02 เม.ย. 61
30 มี.ค.-04 เม.ย. 61
18-23 เม.ย. 61
20-25 เม.ย. 61
25-30 เม.ย. 61
09-14 พ.ค. 61
11-16 พ.ค. 61
16-21 พ.ค. 61
18-23 พ.ค. 61
23-28 พ.ค. 61
25-30 พ.ค. 61
30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 61
ราคา 15,999.-
02-07 มี.ค. 61
04-09 เม.ย. 61
06-11 เม.ย. 61
04-09 พ.ค. 61
ราคา 16,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984