Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ล่องเรือสำราญ เที่ยวล่องเรือสำราญ
เริ่มต้น 29991.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : GT-CKG WE01 ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญ CENTURY SUN 6 วัน 5 คืน (100818)

รหัสทัวร์ : THG12-WE-CN-27JUL-10AUG18

ฉงชิ่ง-เมืองโบราณฉือชีโข่ว-ขึ้นเรือสำราญ
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง-เจดีย์สือเป่าไจ้
งานเลี้ยงต้อนรับ-ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
ชวีถังเสีย-อูเสีย-เสินหนีซวี-ซีหลิงเสีย-งานเลี้ยงอำลา
เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า(รวมรถแบตเตอรี่)
อี๋ชาง-รถไฟความเร็วสูง-สวนเอ๋อหลิง
ช้อปปิ้งย่าน Chaotianmen-นั่งกระเช้าชมวิวแม่น้ำ
หงหยาต้ง-ถ่ายรุปด้านนอกมหาศาลาประชาคม
ถนนเจียงฟ่างเปย
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 29,991 บาท
กำหนดการเดินทาง
27 ก.ค.-01 ส.ค.61
10-15 ส.ค.61
ราคา 29,991.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984