Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 15911.-

ทัวร์จีน : GT-PVG TG03 เซี่ยงไฮ้ สบาย สบาย หรรษา SWFC 5 วัน 3 คืน (150618)

รหัสทัวร์ : THG12-TG-CN-1MAR-15JUN18

เซี่ยงไฮ้ – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)
ผ้าไหม-หังโจว -ถนนโบราณเห่อฝ่างเจี่ย
ล่องเรือทะเลสาบซีหู –หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง
ช้อปปิ้งถนนนานกิง – Starbuck Reserve Roastery 
ร้านยาสมุนไพรจีน – ตลาดร้อยปี เฉินหวังเมี่ยว
ร้านหยก – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน
ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น 100 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 15,911-18,911 บาท
กำหนดการเดินทาง
08 – 12 มี.ค. 61
ราคา 15,911.-
01 – 05 มี.ค. 61
15 – 19 มี.ค. 61
16 – 20 มี.ค. 61
31 มี.ค. – 04 เม.ย. 61
ราคา 16,911.-
22 – 26 มี.ค. 61
30 มี.ค. – 03 เม.ย. 61
15 – 19 มิ.ย. 61
ราคา 17,911.-
04 – 08 เม.ย. 61
19 – 23 เม.ย. 61
ราคา 18,911.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984