Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 15991.-

ทัวร์จีน : GT-PEK TG05 ปักกิ่ง โปรโมชั่น สบาย สบาย 5 วัน 3 คืน (150618)

รหัสทัวร์ : THG12-TG-CN-7MAR-15JUN18

ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง
หอฟ้าเทียนถาน-ผลิตภัณฑ์ยางพารา – นั่งสามล้อซอยหูถงชมเมือง
พระราชวังฤดูร้อน –ศูนย์ใบชา– ถนนหวังฝู่จิ่ง
ศูนย์หยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ศูนย์ยาบัวหิมะ ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ
ตลาดรัสเซีย
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 15,991-18,991 บาท
กำหนดการเดินทาง
08 – 12 มิถุนายน 2561
ราคา 15,991.-
07 – 11 มีนาคม 2561
15 – 19 มิถุนายน 2561
ราคา 16,991.-
09 – 13 มีนาคม 2561
ราคา 17,991.-
15 – 19 มีนาคม 2561
ราคา 18,991.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984