Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี
เริ่มต้น 26911.-

ทัวร์บาหลี : GT-DPS TG03 อินโดนีเซีย บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน (210618)

รหัสทัวร์ : THG12-TG-ID-25JAN-21JUN18

บาหลี-วัดอูลูวาตู- ระบำไฟ - หาดจิมบารัน
ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี
ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ - วัดทานาห์ล็อต-ยอร์คจาร์กาต้า
มหาเจดีย์บุโรพุทโธ-วัดปะวน -วัดเมนดุท
วัดพราห์มนันต์-วัดอูลันดานู บราตัน
ช้อปปิ้งร้านกฤษณา
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 26,911-31,911 บาท
กำหนดการเดินทาง
25-28 มกราคม 2561
01-04 กุมภาพันธ์ 2561
ราคา 26,911.-
15-18 กุมภาพันธ์ 2561
15-18 มีนาคม 2561
29 มี.ค.-01 เม.ย. 2561
19-22 เมษายน 2561
17-20 พฤษภาคม 2561
02-05 มิถุนายน 2561
21-24 มิถุนายน 2561
ราคา 28,911.-
05-08 เมษายน 2561
28 เมษายน-01 พฤษภาคม 2561
26-29 พฤษภาคม 2561
ราคา 29,911.-
12-15 เมษายน 2561
13-16 เมษายน 2561
14-17 เมษายน 2561
ราคา 31,911.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984