Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์อิหร่าน เที่ยวอิหร่าน

ทัวร์อิหร่าน : เปิดประตูอิหร่าน 9 วัน 7 คืน (150418)

รหัสทัวร์ : THT20-TG-IR-15-23APR18

เตหะราน-ชีราซ-มาร์พดาสท์-เปอร์เซโพลิส
ยาซ์ด-อีสฟาฮาน-วิหารแว้ง-จัตุรัสอิหม่าม
อีสฟาฮาน-แอบยาเนห์-คาชาน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 74,924 บาท

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984