Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย

ทัวร์อินเดีย : มนต์เสน่ห์แคว้นราชาสถาน 10 วัน 8 คืน (271218)

รหัสทัวร์ : THT20-WE-IN-1-27DEC18

เมืองชัยปุระ-เมืองบิคาเนอร์
เมืองจัยแซลเมียร์-เมืองจ๊อดปูร์
เมืองรานัคปูร์-เมืองอุไดร์ปูร์
เมืองพุชการ์
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 47,924-49,924 บาท

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984