Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา

ทัวร์กัมพูชา : กรุงเทพฯ ด่านปอยเปต ตลาดโรงเกลือ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน (050518)

รหัสทัวร์ : THE11-BUS-KH-16FEB-5MAY18

ปอยเปต– ศรีโสภณ – โตนเลสาป
ปราสาทบันทายศรี - ปราสาทตาพรหม
นครธม – นครวัด- ชมโชว์รำอัปสรา 
ตลาดเมืองเสียมราฐ–ตลาดโรงเกลือ
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984