Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์มองโกเลีย เที่ยวมองโกเลีย

ทัวร์มองโกเลีย : OPENING MONGOLIA (240318)

รหัสทัวร์ : THA7-OM-MN-27JAN-24MAR18

เยี่ยมชมโรงงานแคชเมียร์ – ช้อปปิ้งตลาดท้องถิ่น Black Market
เขาไซซาน-จัตุรัสซัคบาตาร์-อุทยานแห่งชาติ Terelj Mountain National Park
Turtle Rock – แคมป์กระโจม-อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน
Ski resort บนเขา Bogd Khaan-Bogd khan winter palace 
สายการบิน : MONGOLIAN AIRLINES (OM)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984