Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์

ทัวร์นิวซีแลนด์ : NZ90TG มหัศจรรย์เกาะเหนือ ชมหมู่บ้านฮอบบิต 6 วัน (210318)

รหัสทัวร์ : THN1-TG-NZ-25JAN-21MAR18

อ็อคแลนด์ – Mt. Eden - Parnell Village
หมู่บ้านฮอบบิตัน - โรโตรัว-น้ำพุร้อนเท พูย่า Te Puia
ฮังกิ ดินเนอร์-โรโตรัว – อโกรโดม ฟาร์ม
นั่งกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาและเล่นลูจ
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าส์-ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 69,900-72,900 บาท

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984