Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 29900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT04 SAKURA SPARKLING TOKYO 5D3N (260418)

รหัสทัวร์ : THZ1-XJ-JP-21MAR-26APR18

นาริตะ-หลวงพ่อโตไดบุทสึ-วนอุทยานฮาโกเน่
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)
เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
โตเกียว-วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
ชมซากุระ แม่น้ำเมกูโระ – ฮาราจูกุ
วัดนาริตะ – อิออน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 29,900-45,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
21 – 25 มีนาคม 2561
17 – 21 เมษายน 2561
18 – 22 เมษายน 2561
19 – 23 เมษายน 2561
20 – 24 เมษายน 2561
25 – 29 เมษายน 2561
26 – 30 เมษายน 2561
ราคา 29,900.-
16 – 20 เมษายน 2561
ราคา 30,900.-
22 – 26 มีนาคม 2561
23 – 27 มีนาคม 2561
28 มี.ค. – 01 เม.ย.61
29 มี.ค. – 02 เม.ย.61
30 มี.ค. – 03 เม.ย.61
03 – 07 เมษายน 2561
04 - 08 เมษายน 2561
ราคา 31,900.-
05 – 09 เมษายน 2561
06 - 10 เมษายน 2561
ราคา 34,900.-
11 – 15 เมษายน 2561
12 – 16 เมษายน 2561
13 – 17 เมษายน 2561
14 – 18 เมษายน 2561
15 – 19 เมษายน 2561
ราคา 45,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984