Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

ทัวร์จีน : CSCKGWE01 Chongqing บริ๊ง บริ๊ง ไบร์ท 3 วัน 2 คืน (300318)

รหัสทัวร์ : THS3-WE-CN-19JAN-30MAR18

ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-อู่หลง-ลานสกีอินดอร์
ร้านนวดเท้าอุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟต์แก้ว+รถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)
ระเบียงกระจก (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ร้านหมอนโอโซน
ตลาดขายส่ง-ฉาวเทียนเหมิน
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,899-10,899 บาท

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984