Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

ทัวร์จีน : CSNKGXW03 Shanghai มิกซ์ แอนด์ แมทช์ 4 วัน 3 คืน (210318)

รหัสทัวร์ : THS3-XW-CN-31JAN-21MAR18

นานกิง-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง)-ร้านไข่มุก
เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง
ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก-เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ร้านผ้าไหม
ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-ร้านใบชา
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,899-14,899 บาท

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984