Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

ทัวร์ฮ่องกง : HKG20 ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน (280118)

รหัสทัวร์ : THZ1-HX-HK-19JAN-28JAN18

เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่
ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งนาธาน -สวนหยวนหมิงหยวน –ชมโชว์อันตระการตา
สายการบิน : HONG KONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดือนทาง : ม.ค.61 ราคาเริ่มต้น9,900บาท

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984