Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล

ทัวร์เนปาล : เทวีกุมารี แห่งเมืองปาทัน 3 DAYS 2 NIGHTS BY TG (300318)

รหัสทัวร์ : THK8-TG-NP-2FEB-30MAR18

เมืองกาฐมาณฑุ – เมืองปักตาปูร์ (เมืองแห่งผู้ภักดี)
ย่านเดอร์บาร์สแควร์ - จัตุรัสเตามาถิ สแควร์
ตลาดเครื่องปั้นดินเผา - เมืองนากาก๊อต
ชมความงามเทือกเขาหิมาลัย-ชุมชนทิเบต
สถูปพุทธนาท – พระราชวัง กาฐมาณฑุ
เมืองปาทัน ยาละ ลลิตปูร์-สักการะ เทวีกุมารีแห่งเมืองปาทัน
สถูปสวะยัมภูนาถ
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 22,800 บาท

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984