Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
เริ่มต้น 7979.-

ทัวร์พม่า : JMM21 มัณฑะเลย์ 3 วัน (250818)

รหัสทัวร์ : THJ6-FD-MM-27JAN-25AUG18

มัณฑะเลย์-วัดตอจี-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา- Mandalay Hill
สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายงค์-พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-โรงงานทองคำเปลว 
ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-เจดีย์หยก
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 7,979-8,989 บาท
กำหนดการเดินทาง
27 –29 ม.ค. 61
10 –12 มี.ค. 61
31 มี.ค.–02 เม.ย. 61
19 –21 พ.ค. 61
02 –04 มิ.ย. 61
16-18 มิ.ย. 61
30 มิ.ย.-02 ก.ค. 61
21 –23 ก.ค. 61
04 –06 ส.ค. 61
25 –27 ส.ค. 61
ราคา 7,979.-
10 –12 ก.พ. 61
24 –26 ก.พ. 61
ราคา 8,989.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984