Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไอซ์แลนด์ เที่ยวไอซ์แลนด์

ทัวร์ไอซ์แลนด์ : Miracle Iceland 10 Days (250518)

รหัสทัวร์ : THD3-TG-IS-7APR-25MAY18

กรุงเรคยาวิก-เรย์คอล์ท - บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์
น้ำตกเฮินฟอซซ่า - ฮูซาเฟล - เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ 
กรุนดาร์ฟฟยอร์เดอร์ - ล่องเรือชมวาฬ - เรกยาวิก-โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา
น้ำตกเซลยาแลนส์ฟอสส์ - น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ - หมู่บ้านวิก
อุทยานแห่งชาติสเกฟตาเฟลล์-ธารน้ำแข็งแห่งวัทนาโจกุล
โจกุลซาร์ลอน - ไอซ์เบิร์ก - สวาร์ติฟอสส์ - เซลล์ฟอสส์
โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์)
น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - เซลฟอสส์-แฮวร์ราเชอดีฮ์ - อาบน้ำแร่บลูลากูน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 148,000-157,500 บาท

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984