Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี
เริ่มต้น 19999.-

ทัวร์บาหลี : GT-DPS BI01 บาหลี-บรูไน เที่ยว 2 ประเทศ สบาย...สบาย 5 วัน 4 คืน (220518)

รหัสทัวร์ : THG12-BI-ID-16JAN-22MAY18

บาหลี-ระบำบารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน
หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง)
ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน-วัดทามันอายุน–เขาเบดูกัล
ทะเลสาบบราตัน–วัดอูลันดานูบราตัน-ชมวิวนาขั้นบันได
วัดทานาห์ลอต-หาดจิมบารัน-บรูไน-ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman
ผ่านชมมัสยิด Omar Ali Saiffuddien - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah
หมู่บ้านกลางน้ำ-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-ล่องเรือชมลิงจมูกยาว
ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
สายการบิน : ROYAL BRUNEI (BI)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,999-21,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
16-20 ม.ค. 61
23-27 ม.ค. 61
30 ม.ค. - 03 ก.พ. 61
06-10 ก.พ. 61
27 ก.พ. -03 มี.ค. 61
06-10 มี.ค. 61
13-17 มี.ค. 61
08-12 พ.ค. 61
15-19 พ.ค. 61
22-26 พ.ค. 61
ราคา 19,999.-
01-05 พ.ค. 61
ราคา 20,999.-
03-07 เม.ย. 61
ราคา 21,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984