Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา

ทัวร์กัมพูชา : กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3D2N (310318)

รหัสทัวร์ : THOP-PKG-KH-1DEC17-31MAR18

พนมเปญ-พระราชวังเขมรินทร์-พระเจดีย์เงิน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-คุกตวลสะแลง
ตลาดซาทะไม-เสียมเรียบ-ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม
โตนเลสาบ-ระบำอัปสรา-ไนท์มาร์เก็ต-บันทายศรี
นครวัด – นครธม - ปราสาทตาพรหม – ปราสาทบายอน
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 8,900-13,500 บาท

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984