Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา

ทัวร์กัมพูชา : กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3D2N (310318)

รหัสทัวร์ : THOP-PKG-KH-1DEC17-31MAR18

เสียมเรียบ-ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม- วัดใหม่
โตนเลสาบ - พนมบาแคง – ระบำอัปสรา
บันทายศรี – นครวัด – นครธม – ปราสาทบายน
ปราสาทตราพรหม-ศูนย์ฝึกวิชาชีพ – ตลาดซาจ๊ะ
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 6,900-10,500 บาท

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984