Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 6900.-

ทัวร์มาเก๊า : EASY LOVELY FLY TO MACAU (290618)

รหัสทัวร์ : THZ2-FD-HK-5JAN-29JUN18

มาเก๊า – จูไห่ – ช็อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย-ถนนคู่รัก
จูไห่ฟิชเชอร์ – ร้านบัวหิมะ – ร้านผ้าไหมจีน
ร้านหยก – วัดผุ่ถ่อ – พระราชวังหยวนหมิง
ชมโชว์หยวนหมิงหยวน-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
ร้านขนม – วัดอาม่า – โบสถ์เซ็นต์ปอล
เซนาโด้สแควร์-หอไอเฟล โรงแรม Parisian
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 6,900-13,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
05 – 07 ม.ค.61
18 – 20 พ.ค.61
08 – 10 มิ.ย.61
ราคา 6,900.-
19 – 21 ม.ค. 61
20 – 22 ม.ค. 61
27 – 29 ม.ค. 61
03 – 05 ก.พ. 61
10 – 12 มี.ค. 61
17 – 19 มี.ค. 61
24 – 26 มี.ค. 61
04 – 06 พ.ค. 61
25 – 27 พ.ค. 61
15 – 17 มิ.ย. 61
22 – 24 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 61
ราคา 7,900.-
12 – 14 ม.ค. 61
26 – 28 ม.ค. 61
02 – 04 ก.พ. 61
09 – 11 มี.ค. 61
16 – 18 มี.ค. 61
20 – 22 เม.ย. 61
21 – 23 เม.ย. 61
ราคา 8,900.-
09 – 11 ก.พ. 61
27 – 29 เม.ย. 61
28 – 30 เม.ย. 61 
ราคา 9,900.-
10 – 12 ก.พ. 61
ราคา 10,900.-
01 – 03 มี.ค. 61
06 – 08 เม.ย. 61
07 – 09 เม.ย. 61
ราคา 11,900.-
13 – 15 เม.ย. 61
14 – 16 เม.ย. 61
ราคา 13,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984