Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า

ทัวร์มาเก๊า : บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน (030618)

รหัสทัวร์ : THP14-FD-HK-4FEB-3JUN18

มาเก๊า –จูไห่ - สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่”
ถนนคู่รัก - วัดผู่ถ่อ  -บัวหิมะ – พระราชวังหยวนหมิง 
บ้านเกิด ดร.ซุนยัดเซน – ร้านหยก – ร้านผ้าไหม
ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป่ย-เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง
วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - ช้อปปิ้งเซนาโด้
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 7,999 บาท

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984