Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 39900.-

ทัวร์ตุรกี : RIVIERA-TULIP TURKEY 10 DAYS (270418)

รหัสทัวร์ : THP6-QR-TR-26MAR-27APR18

อังคาร่า-ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
เกอเรเม่-บ้านพักมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง-ชมเมืองคัปปาโดเกีย
โชว์ระบำหน้าท้องคัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดินไคมัคลึ
คอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-แอสเพนดอส-อันตาเลีย
ปามุคคาเล่-คูซาดาซึ-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
เปอร์กามัม-ชานัคคาเล่-ชมม้าไม้เมืองทรอย-พระราชวังโดลมาบาเช่
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต
สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค-พระราชวังทอปกาปึ
ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 39,900-43,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
26 มี.ค.-04 เม.ย./28 มี.ค.-06 เม.ย.61
02-11เม.ย./04-13 เม.ย.61
20-29 เม.ย./21-30 เม.ย.61
23 เม.ย.-02 พ.ค.61
ราคา 39,900.-
27 เม.ย.-06 พ.ค.61
ราคา 41,900.-
09-18 เม.ย.61
ราคา 43,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984