Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา

ทัวร์กัมพูชา : REP01 นครวัด นครธม เสียมเรียบ พักหรู 4 ดาว (240818)

รหัสทัวร์ : THB11-FD-KH-1DEC17-24AUG18

เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม
ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม
นครวัด – ปราสาทบันทายศรี-ไนท์มาร์เก็ต-ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม
ศูนย์ฝึกวิชาชีพ-ตลาดซาจ๊ะ –สนามบินเสียมเรียบ – ร้านหยก
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 10,900-12,900 บาท

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984