Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป

ทัวร์ยุโรป : PRG-EK004 Winter Eastern เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 7 วัน 4 คืน (260318)

รหัสทัวร์ : THC1-EK-EU-31OCT17-26MAR18H

ปราก – คาร์โลวี วารี-ปราสาทปราก – เชสกี้ บูดาโจวิค
เชสกี้ บูดาโจวิค – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท
เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์ – บราติสลาวา 
บูดาเปสต์ – CASTLE HILL
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.60-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 38,900-39,991 บาท

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984