Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี

ทัวร์บาหลี : BL02 บาหลี-ทานาล็อต-คินตามณี-เบซากีห์ 4 วัน 3 คืน Package (310318)

รหัสทัวร์ : THS6-PKG-ID-AUG17-MAR18

เดนปาซาร์(บาหลี)- สวนพระวิษณุ-วัดอูลูวาตู-หาดจิมบารัน 
เบซากีห์-ภูเขาอากุง-คินตามณี-MOUNT BATUR
เทมภัคสิริงค์-TEGALALANG TERRACE (นาขั้นบันใด)
UBUD-วัดทานาล็อต-เทือกเขาเบดูกัลป์
วัดเบราตาน(วิหารกลางน้ำ) -วัดเม็งวี
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.60-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984