Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

พบทั้งหมด 6 รายการ

ทัวร์โครเอเชีย เที่ยวโครเอเชีย
เริ่มต้น 49999.-

ทัวร์โครเอเชีย : EURO 18 โครเอเชีย 7 วัน (110419)


THV1-EK-HR-11-17APR19

ID : 25988

ซาแกร๊บ - ซาดาร์ - โทรกีร์
สปริท-สตอน - ดูบรอฟนิค
ซีเบนิค-พลิตวิเซ่
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 49,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 17 เมษายน 2562
ราคา 49,999.-
ทัวร์โครเอเชีย เที่ยวโครเอเชีย
เริ่มต้น 59900.-

ทัวร์โครเอเชีย : QE3ZAG-OS001 SPIRIT OF CROATIA โครเอเชีย 8 วัน 5 คืน (140519)


THB15-OS-HR-14-21MAY19

ID : 25937

เวียนนา – ซาเกรบ – โอพาเทีย
อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่-ซาร์ดา
ซิเบนิค – โทรเกียร์ – สปลิท
พระราชวังดิโอคลีเธียน
สตอน – ดูบรอฟนิค
สายการบิน : AUSTRIAN AIRLINES (OS)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14-21 พ.ค. 62
ราคา 59,900.-
ทัวร์โครเอเชีย เที่ยวโครเอเชีย
เริ่มต้น 69900.-

ทัวร์โครเอเชีย : QE3ZAG-EK002 Greatest Croatia 9 วัน 6 คืน (050419)


THB15-EK-HR-5-13APR19

ID : 26236

ซาเกรบ – โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่
ซาดาร์ – สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน
สตอน – ดูบรอฟนิค-นั่งกระเช้าจุดชมวิว
เขตเมืองเก่า – โทรเกียร์ – ซิเบนิค
ตลาดกลางเมือง
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5 -13 เม.ย. 62
ราคา 69,900.-
ทัวร์โครเอเชีย เที่ยวโครเอเชีย
เริ่มต้น 69900.-

ทัวร์โครเอเชีย : อินเลิฟ โครเอเชีย 9 วัน 6 คืน (190519)


THE8-OS-HR-24MAR-19MAY19

ID : 25710

เมืองซาเกรบ – เมืองโอพาเทีย - เมืองพูล่า
เมืองโอพาเทีย -  อุทยานแห่งชาติพลิทวิทเช่
เมืองซิบีนิค-เมืองโทเกอร์ - เมืองดูบรอฟนิค
สายการบิน : AUSTRIAN AIRLINES (OS)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 69,900-72,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 มีนาคม – 1 เมษายน 2562
ราคา 69,900.-
19-27 พฤษภาคม 2562
ราคา 72,900.-
ทัวร์โครเอเชีย เที่ยวโครเอเชีย
เริ่มต้น 69900.-

ทัวร์โครเอเชีย : GO3ZAG-EK002 Greatest Croatia 9 วัน 6 คืน (110419)


THG1-EK-HR-11-19APR19

ID : 25406

ซาเกรบ – โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่
ซาดาร์ – สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน – สตอน
ดูบรอฟนิค – นั่งกระเช้าจุดชมวิว – เขตเมืองเก่า 
โทรเกียร์ – ซิเบนิค-ตลาดกลางเมือง 
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-19 เม.ย.62
ราคา 69,900.-
ทัวร์โครเอเชีย เที่ยวโครเอเชีย
เริ่มต้น 99900.-

ทัวร์โครเอเชีย : BEST OF CROATIA (260419)


THC8-OS-HR-5-26APR19

ID : 25689

ซาเกรบ-โอพาเทีย-พูล่า-โรวินจ์
อุทยานเห่งชาติ พลิทวิเซ่ (ใบไม้เปลี่ยนสี)
ซาดาร์-ซีบีนิค-โทรเกียร์-สปลิท
นีอุม-มาลี สตอน-ดูบรอฟนิค-ชาฟตัท
สายการบิน : AUSTRIAN AIRLINES (OS)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 99,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05 – 13 เม.ย. 62
10 – 18 เม.ย. 62
11 – 19 เม.ย. 62
26 เม.ย. – 04 พ.ค. 62
ราคา 99,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก